Kamerstuk 31700-VIII-55

Motie Vendrik c.s. over een vervolg op het WRR-rapport over de publieke omroep

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009


60,7 %
39,3 %

PvdD

PVV

GL

SP

VVD

PvdA

SGP

D66

Verdonk

CU

CDA


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 55
MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het van groot belang is, de positie van de publieke omroep zeker te stellen voor de toekomst;

verzoekt de regering een vervolg op het WRR-rapport naar de publieke omroep te organiseren waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar ledenlegitimatie en het door de WRR destijds genoemde «mandje van criteria»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vendrik

Van der Ham

Remkes

Jasper van Dijk