Kamerstuk 31700-VIII-107

Motie Dibi/Jasper van Dijk over gebruikmaking van de lerarenbeurs voor bekostiging van het schakeljaar

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009


29,3 %
70,7 %

Verdonk

SP

VVD

GL

PvdD

SGP

CU

CDA

PvdA

PVV

D66


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 107
MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 11 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een docent met een afgeronde hbo-bachelor die een wo-master wil volgen om als eerstegraads docent aan de slag te gaan, eerst een schakeljaar moet doen;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de lerarenbeurs gebruikt mag worden om dat schakeljaar te bekostigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Jasper van Dijk