Kamerstuk 31386-6

Wijziging van o.a. Wetboek van Strafrecht i.v.m. o.a. strafbaarstelling deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme

Dossier: Wijziging van o.a. Wetboek van Strafrecht i.v.m. o.a. strafbaarstelling deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme


nr. 6
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 3 april 2008

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel I, onderdeel P, onder 2, wordt «derde lid een lid ingevoegd» vervangen door: derde lid wordt een lid ingevoegd.