Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 februari 2009
Status: Artikel I, onderdeel G: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Besluit
Besluit
Amendement
Besluit
Besluit
Besluit
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet