Kamerstuk 30491-8

Initiatiefwetsvoorstel Timmer tot wijziging Wetboek van Strafrecht (rechtsmacht en strafmaat internationale kinderontvoering); Brief van het lid Timmer

Dossier: Voorstel van wet van het lid Vermeij tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering


30 491
Voorstel van wet van het lid Wolfsen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering

nr. 8
BRIEF VAN HET LID TIMMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 9 oktober 2008

Op 16 maart 2006 heb ik het initiatiefvoorstel over de rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering aanhangig gemaakt. Na mijn vertrek uit de Kamer later dat jaar werd de verdediging van het voorstel overgenomen door het lid Wolfsen.

Nu de heer Wolfsen inmiddels de Kamer heeft verlaten en ik daarin weer ben teruggekeerd, neem ik de verdediging weer op mij.

Verder deel ik u mede dat het initiatiefvoorstel in het vervolg mede zal worden verdedigd door het lid Teeven.

Timmer