Kamerstuk 30491-7

Initiatiefwetsvoorstel Timmer tot wijziging Wetboek van Strafrecht (rechtsmacht en strafmaat internationale kinderontvoering); Brief van het lid Timmer over de verdediging van het wetsvoorstel, in verband met haar vertrek uit de Kamer

Dossier: Voorstel van wet van het lid Vermeij tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering


30 491
Voorstel van wet van het lid Timmer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering

nr. 7
BRIEF VAN HET LID TIMMER

Ontvangen 29 november 2006

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

In verband met mijn vertrek uit de Kamer zal ik dit initiatiefvoorstel niet verder kunnen verdedigen. Derhalve deel ik u hierbij mede dat de heer Wolfsen deze taak op zich zal nemen.

Timmer