Wetsvoorstel 36550-XVI - 15 april 2024

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 17 mei 2024 om 1400 uur
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd