Wetsvoorstel 36410-V - 19 september 2023

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 13 december 2023 te 1400 uur
Motie
Brief Algemene Rekenkamer
Inbreng - feitelijke vragen
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering