Kamerstuk 36410-V-9

Motie van het lid Brekelmans c.s. over een oplossing zoeken voor de lacune opdat aanwijzing van de Iraanse Revolutionaire Garde als terreurorganisatie kan geschieden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 26 oktober 2023
Indiener(s): Ruben Brekelmans (VVD), Don Ceder (CU), Derk Boswijk (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-V-9.html
ID: 36410-V-9

94,7 %
4,0 %

GL

Volt

CU

D66

Ephraim

PvdA

Fractie Den Haan

DENK

BIJ1

BBB

Omtzigt

JA21

PvdD

VVD

Groep Van Haga

PVV

SP

CDA

FVD

SGP


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID BREKELMANS C.S.

Voorgesteld 26 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat artikel 1, lid 4, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB een besluit van een «bevoegde instantie» vraagt om een organisatie op de EU-terreurlijst te plaatsen;

constaterende dat het tot nu toe niet lukt een bevoegde instantie te identificeren die een dergelijk besluit ten aanzien van de Iraanse Revolutionaire Garde neemt;

overwegende dat Europese rechterlijke instanties vaak geen jurisdictie hebben over terreurdaden in derde landen en dictaturen hun eigen staatsgesponsorde terrorisme niet juridisch vervolgen;

overwegende dat organisaties als de Revolutionaire Garde al wel op EU-sanctielijsten geplaatst kunnen worden, nadat hierover een feitelijk onderbouwd politiek besluit is genomen;

overwegende dat de VN-Veiligheidsraad ook zonder besluit van een andere «bevoegde instantie» een organisatie op de terreurlijst kan plaatsen, maar dat het vetorecht van Rusland deze route blokkeert;

verzoekt het kabinet een oplossing te zoeken voor deze lacune door (parallel aan de voortdurende zoektocht naar een besluit van een bevoegde instantie) te verkennen wat nodig is voor aanpassing van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB, zodat aanwijzing als terreurorganisatie kan geschieden volgens een vergelijkbare procedure als plaatsing op een sanctielijst of plaatsing op de VN-terreurlijst, en de Kamer hierover uiterlijk een week voorafgaand aan de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Brekelmans

Boswijk

Ceder