Stemming

Motie van het lid Ceder over op de geëigende manieren onderzoek doen naar de precieze rol van de lraanse Republikeinse Garde in de terreuraanval van 7 oktober

94,7 %
4,0 %


FVD

CDA

GL

PVV

DENK

Omtzigt

PvdA

CU

VVD

Ephraim

PvdD

SGP

Groep Van Haga

D66

BBB

JA21

SP

Volt

Fractie Den Haan

BIJ1


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID CEDER

Voorgesteld 26 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het feit dat lran de Hamasbeweging al jaren steunt;

overwegende dat volgens berichtgeving in The Wall Street Journal de aanslagen door Hamas van 7 oktober wekenlang zijn gecoördineerd met de Iraanse Republikeinse Garde, dat zo'n 500 Hamasleden in de weken daarvoor in Iran getraind zijn en dat Iraanse functionarissen hiervoor het uiteindelijke groene licht hebben gegeven;

overwegende dat een Hamaswoordvoerder openlijk gesproken heeft over de Iraanse steun;

verzoekt de regering op de geëigende manieren onderzoek te doen, mede in samenwerking met bondgenoten, naar de precieze rol van de Iraanse Republikeinse Garde in de terreuraanval van 7 oktober en om op basis van verzameld bewijs uitsluitsel te verkrijgen over deze betrokkenheid bij de aanslagen van 7 oktober in Israël,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder


Motie van het lid Ceder over op de geëigende manieren onderzoek doen naar de precieze rol van de lraanse Republikeinse Garde in de terreuraanval van 7 oktober

2023-10-26
Dossier: 36410-V
Indiener(s): Don Ceder (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-V-8.html