Kamerstuk 36410-V-11

Motie van het lid Sjoerdsma over de revolutie van miljoenen dappere Iraniërs voor een vrije, democratische samenleving blijvend steunen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 26 oktober 2023
Indiener(s): Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-V-11.html
ID: 36410-V-11

94,0 %
4,7 %

Groep Van Haga

SGP

Omtzigt

Volt

CU

BIJ1

CDA

JA21

PvdA

VVD

PVV

SP

BBB

FVD

GL

Fractie Den Haan

D66

PvdD

Ephraim

DENK


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA

Voorgesteld 26 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het kabinet om de revolutie van miljoenen dappere Iraniërs voor een vrije, democratische samenleving blijvend te steunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma