Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 6 juli 2023
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Ter informatie
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd