Wetsvoorstel 36235 - 31 oktober 2022

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 14 november 2022 te 1600 uur
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen - wetgevingsoverleg
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)