Wetsvoorstel 36216 - 3 oktober 2022
Indieners: Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Nota van wijziging
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)