Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 14 juni 2022 om 1400 uur
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd