Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop
Aanhouden tot ... (commissie)
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)