Wetsvoorstel 35949 - 25 oktober 2021

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 februari 2022
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Brief regering
Amendement
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd