Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Niet controversieel verklaren
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Ter informatie
Brief regering
Ter informatie
Stemmen - uitstellen
Ter bespreking (procedurevergadering)
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Ter informatie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting