Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)