Stemming

Gewijzigde motie van het lid Paulusma over een eigen betaling met een vast bedrag per behandeling binnen het zorgprestatiemodel (t.v.v. 35905-9)

80,7 %
19,3 %


CDA

DENK

BBB

CU

PvdA

JA21

D66

GL

Groep Van Haga

VVD

SP

SGP

PVV

Volt

BIJ1

PvdD

FVD

Fractie Den Haan


Nr. 11 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PAULUSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Voorgesteld 14 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een eigen risico van € 385 kan leiden tot onterechte zorgmijding;

overwegende dat zowel het Centraal Planbureau als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een vast bedrag per behandeling (bijvoorbeeld dbc) als reëel alternatief zien voor het huidige eigen risico;

constaterende dat de ggz-sector met het zorgprestatiemodel juist afstapt van behandeltrajecten;

verzoekt de regering, om de NZa te vragen te onderzoeken hoe een eigen betaling met een vast bedrag per behandeling te realiseren is binnen het zorgprestatiemodel, en de Kamer hier het eerste kwartaal van 2022 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulusma


Gewijzigde motie van het lid Paulusma over een eigen betaling met een vast bedrag per behandeling binnen het zorgprestatiemodel (t.v.v. 35905-9)

2021-09-14
Dossier: 35905
Indiener(s): Wieke Paulusma (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35905-11.html