Wetsvoorstel 35899 - 27 augustus 2021
Indieners: Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 november 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nader rapport
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Koninklijke boodschap