Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nader rapport
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Koninklijke boodschap