Gepubliceerd: 8 november 2021
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35899-9.html
ID: 35899-9

84,0 %
16,0 %

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

CDA

DENK

SP

Volt

GL

PvdA

BBB

D66

VVD

FVD

Omtzigt

PVV

JA21

BIJ1

CU

SGP

PvdD


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 8 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat (volledig) gevaccineerde huisgenoten niet in quarantaine hoeven wanneer een huisgenoot besmet is;

overwegende dat gevaccineerde huisgenoten wel besmet kunnen worden én ook anderen kunnen besmetten;

verzoekt de regering bij quarantaine geen onderscheid te maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde huisgenoten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema