Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 juli 2021
Status: Aangenomen
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd