Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 juli 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Amendement
Aanmelden voor plenaire behandeling
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd