Gepubliceerd: 6 juli 2021
Indiener(s): Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GL), Bart Snels (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-VII-5.html
ID: 35850-VII-5

44,7 %
55,3 %

Fractie Den Haan

FVD

GL

DENK

CU

CDA

Volt

SP

VVD

Groep Van Haga

BIJ1

JA21

SGP

PvdD

D66

PvdA

BBB

PVV


Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Ontvangen 6 juli 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 04 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 260.000 (x € 1.000).

Toelichting

Het coronavirus verspreidt zich sneller in slecht geventileerde ruimtes. Ondanks dat er in augustus 2020 al een motie Asscher/Klaver is aangenomen waarin de regering wordt gevraagd ervoor te zorgen dat de ventilatiesystemen van alle scholen worden gecontroleerd en waar nodig verbeterd, is dit ondanks de ingestelde subsidieregeling nog niet op alle scholen gebeurd. De regering geeft aan dat adequate ventilatie in alle schoolgebouwen niet voor deze herfst gerealiseerd kan worden. De regering heeft 360 miljoen beschikbaar gesteld om ventilatie in scholen aan te pakken, waarvan 100 miljoen dit jaar beschikbaar is voor scholen. De overige 260 miljoen is pas inzetbaar in 2022 en 2023, zo blijkt uit de Voorjaarsnota. De indieners van het amendement willen de overige 260 miljoen al beschikbaar maken voor dit jaar en de regering nogmaals aansporen om urgentie te betrachten in het oplossen van ventilatieprobleem bij scholen. Dit omdat er nog steeds een pandemie heerst en goede ventilatie in het najaar cruciaal kan zijn, met het oog op de komst van eventuele nieuwe varianten. De 260 miljoen gaat, net als de eerdere 100 miljoen, via de BZK begroting naar de scholen, waarbij de subsidieregeling SUVIS kan worden gebruikt die hiervoor weer geopend moet worden. Mocht een andere regeling in de plaats komen van die regeling, dienen de gelden daar naar toe te stromen. Ten slotte wordt erop gewezen dat de gelden die dit jaar overblijven, beschikbaar moeten blijven voor 2022 en 2023.

Westerveld Snels Kwint