Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 juni 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Agenderen - wetgevingsoverleg
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd