Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19)

80,7 %
19,3 %


D66

BBB

GL

SGP

PvdA

Groep Van Haga

SP

FVD

BIJ1

DENK

CU

VVD

PvdD

CDA

PVV

Fractie Den Haan

JA21

Volt