Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19)

80,7 %
19,3 %


CU

SGP

Groep Van Haga

GL

SP

JA21

DENK

Volt

FVD

D66

CDA

PvdA

BIJ1

BBB

PvdD

Fractie Den Haan

PVV

VVD