Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 februari 2023
Status: Aangenomen
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Stemmen - uitstellen
Stemmen - uitstellen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)