Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 februari 2021
Status: Aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Ter informatie
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Brief regering
Motie
Motie
Behandeling wordt voortgezet
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd