Wetsvoorstel 35659 - 3 december 2020
Indiener: Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiën) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 10 december 2020
Status: Aangenomen
Verslag van een wetgevingsoverleg
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport