Stemming

Motie van de leden Snels en Nijboer over een andere besteding van de 400 miljoen euro dan een verhoging van de BIK-percentages

45,6 %
54,4 %


Krol

VVD

SP

vKA

D66

50PLUS

CDA

DENK

FVD

SGP

PVV

GL

PvdD

CU

PvdA


Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN SNELS EN NIJBOER

Voorgesteld 10 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het wetsvoorstel is opgenomen dat indien er vanuit Europa een negatief oordeel komt over de aansluiting bij de fiscale eenheid, er dan bij koninklijk besluit besloten kan worden tot verhoging van de percentages voor de BIK;

overwegende dat de Staatssecretaris heeft toegezegd dat er in dat geval eerst een brief naar de Kamer komt om de Kamer de mogelijkheid te geven om tot een oordeel te komen over wat er in dat geval moet gebeuren;

overwegende dat het hierbij gaat om besluitvorming over een omvangrijk bedrag van ongeveer 400 miljoen euro;

verzoekt het kabinet, op dat moment, vanuit de juridische verplichting van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet, opnieuw te bezien of een andere besteding van 400 miljoen euro dan de verhoging van de BIK-percentages maatschappelijk effectiever is, en daar de Kamer over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Snels

Nijboer


Motie van de leden Snels en Nijboer over een andere besteding van de 400 miljoen euro dan een verhoging van de BIK-percentages

2020-12-10
Dossier: 35659
Indiener(s): Henk Nijboer , Bart Snels
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35659-7.html