Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 juni 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement
Stemmen - uitstellen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Nota van wijziging
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)