Wetsvoorstel 35470-XVII - 20 mei 2020
Indiener: Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd