Wetsvoorstel 35450-VIII - 29 april 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2020
Status: Aangenomen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Stemmen - aangenomen
Leveren inbreng
Amendement
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd