Wetsvoorstel 35447 - 24 april 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 december 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd