Wetsvoorstel 35437 - 14 april 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 oktober 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Stemmen - uitstellen
Amendement
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Ter informatie
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)