Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aanmelden voor plenaire behandeling
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief lid / fractie
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)