Nr. 8 BRIEF VAN DE LEDEN WILDERS EN EMIEL VAN DIJK

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2020

Hierbij delen wij u mede dat het lid De Graaf de verdediging van het wetsvoorstel overneemt van het lid Wilders, waardoor de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel in het vervolg zal worden gevoerd door de leden Emiel van Dijk en De Graaf.

Wilders

Emiel van Dijk