Nr. 10 BRIEF VAN DE LEDEN MARKUSZOWER EN DE GRAAF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2021

Hierbij delen wij u mede dat, gelet op het vertrek van het lid Emiel van Dijk uit de Kamer, zijn verdediging van het wetsvoorstel wordt overgenomen door het lid Markuszower.

Markuszower De Graaf