Wetsvoorstel 35317 - 11 oktober 2019
Indieners: Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD), Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 november 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota van wijziging
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)