Stemming

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

100,0 %
0,0 %


FvD

vKA

GL

VVD

SGP

PVV

50PLUS

DENK

Van Haga

D66

PvdD

CU

CDA

PvdA

SP

Krol