Wetsvoorstel 35208 - 22 mei 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 29 mei 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Ter informatie
Amendement
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Amendement
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel