Stemming

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

74,0 %
26,0 %


50PLUS

CU

FvD

GL

D66

PvdD

PvdA

VVD

SGP

DENK

SP

PVV

CDA