Wetsvoorstel 35083 - 14 november 2018
Indiener: Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)