Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 februari 2020
Status: Aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Amendement
Brief regering
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd