Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Van Raak t.v.v. nr. 11 over aantal meldkamers

65,3 %
34,7 %


PvdA

DENK

vKA

VVD

CDA

GL

PvdD

CU

50PLUS

SGP

Van Haga

D66

PVV

SP

FvD


Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK TER VERVANING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 3 februari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt artikel 25a als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt in de derde zin «ten hoogste».

2. In het tweede lid vervalt «wordt het aantal meldkamers bepaald, en».

Toelichting

De indiener meent dat meldkamers voldoende kennis moeten hebben van de regionale situatie. Daarom wordt met dit amendement een aantal van tien meldkamers vastgelegd. Dit komt overeen met het aantal politie-eenheden.

Van Raak


Gewijzigd amendement van het lid Van Raak t.v.v. nr. 11 over aantal meldkamers

2020-02-03
Dossier: 35065
Indiener(s): Ronald van Raak (SP)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35065-14.html