65,3 %
34,7 %

50PLUS

VVD

SGP

CDA

PvdD

FvD

D66

PVV

Van Haga

GL

SP

CU

vKA

PvdA

DENK


Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK TER VERVANING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 3 februari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt artikel 25a als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt in de derde zin «ten hoogste».

2. In het tweede lid vervalt «wordt het aantal meldkamers bepaald, en».

Toelichting

De indiener meent dat meldkamers voldoende kennis moeten hebben van de regionale situatie. Daarom wordt met dit amendement een aantal van tien meldkamers vastgelegd. Dit komt overeen met het aantal politie-eenheden.

Van Raak