Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 december 2019
Status: Aangenomen
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Amendement
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Ter informatie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)