Gepubliceerd: 17 juni 2021
Indiener(s): Habtamu de Hoop (PvdA)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35063-17.html
ID: 35063-17

58,0 %
42,0 %

CU

PVV

Groep Van Haga

PvdD

D66

BIJ1

PvdA

VVD

Volt

DENK

SP

SGP

Fractie Den Haan

JA21

BBB

FVD

CDA

GL


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE HOOP

Voorgesteld 17 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hoge tot zeer hoge zogenoemd vrijwillige ouderbijdragen de schoolkeuze ernstig kunnen beperken, en daarmee de kansengelijkheid schaden en de segregatie in ons onderwijs versterken;

van oordeel dat ook minder kapitaalkrachtige ouders hun kind moeten kunnen sturen naar de school van hun voorkeur;

verzoekt de regering, om een limiet te stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Hoop.