Stemming

Motie van het lid De Hoop over een limiet stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage

58,0 %
42,0 %


D66

BBB

PVV

Fractie Den Haan

PvdD

SP

FVD

BIJ1

DENK

JA21

Volt

Groep Van Haga

GL

SGP

CU

CDA

VVD

PvdA


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE HOOP

Voorgesteld 17 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hoge tot zeer hoge zogenoemd vrijwillige ouderbijdragen de schoolkeuze ernstig kunnen beperken, en daarmee de kansengelijkheid schaden en de segregatie in ons onderwijs versterken;

van oordeel dat ook minder kapitaalkrachtige ouders hun kind moeten kunnen sturen naar de school van hun voorkeur;

verzoekt de regering, om een limiet te stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Hoop.


Motie van het lid De Hoop over een limiet stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage

2021-06-17
Dossier: 35063
Indiener(s): Habtamu de Hoop (PvdA)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35063-17.html